Нормативно-правові документи

В своїй діяльності підприємство керується наступними нормативно-правовими документами:

 

1) Кодекс газорозподільних систем;

2) Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

3) Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

4) Закон України «Про теплопостачання»;

5) Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

6) Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

7) Закон України «Про природні монополії»;

8) Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

9) Закон України «Про захист прав споживачів»;

10) Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997р. № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»;

11) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2007-%D0%BF;

12) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 584 «Про затвердження Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2011-%D0%BF;

13) Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. № 682 «Про заходи з модернізації систем теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2009-%D0%BF;

14) Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013р. № 750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF;

15) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.2014р. № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2014-%D0%BF;

16) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. № 552 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF; 

17) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-15;

18) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15;

19) Постанова НКРЕП від 31.07.1996р. № 28 «Про затвердження Правил користування електричною енергією» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96;

20) Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19.10.2012р. № 343 «Про затвердження Правил приєднання до теплових мереж»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1856-12;

21) Постанова НКРЕП від 22.03.2017р. № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17;

22) Постанова НКРЕП від 06.04.2017р. № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0491874-17;

23) Постанова НКРЕП від 31.05.2017р. № 717 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0717874-17;

24) Постанова НКРЕП від 31.08.2017р. № 1059 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1059874-17;

25) Постанова НКРЕП від 15.10.2015 № 2585 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-15;

26) Постанова НКРЕП від 10.10.2017 № 1223 «Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1223874-17;

27) Постанова НКРЕП від 11.05.2017р. № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0624874-17;

28) Постанова НКРЕП від 31.03.2016р. № 528 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0993-16;

29) Постанова НКРЕП від 31.03.2016р. № 528 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0992-16;

30) Постанова НКРЕП від 27.07.2017р. № 964 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0964874-17;

31) Постанова НКРЕП від 27.07.2017р. № 967 «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання»: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0967874-17;

32) Постанова НКРЕП від 01.08.2017р. № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0991874-17;

33) Постанова НКРЕП від 31.08.2017р. № 1059 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1059874-17;

34) Постанова НКРЕП від 23.03.2018р. № 361 «Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0361874-18;

35) Постанова НКРЕП від 14.06.2018р. № 428 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18;

36) Постанова НКРЕП від 21.06.2018р. № 523 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0523874-18;

37) Постанова НКРЕП від 05.02.2019р. № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0156874-19?lang=ru;

38) Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р. № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15;

39) Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF.

В своїй діяльності підприємство керується наступними нормативно-правовими документами:

 

1) Кодекс газорозподільних систем;

2) Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

3) Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

4) Закон України «Про теплопостачання»;

5) Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

6) Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

7) Закон України «Про природні монополії»;

8) Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

9) Закон України «Про захист прав споживачів»;

10) Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997р. № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»;

11) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2007-%D0%BF;

12) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 584 «Про затвердження Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2011-%D0%BF;

13) Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. № 682 «Про заходи з модернізації систем теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2009-%D0%BF;

14) Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013р. № 750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF;

15) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.2014р. № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2014-%D0%BF;

16) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. № 552 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF; 

17) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-15;

18) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15;

19) Постанова НКРЕП від 31.07.1996р. № 28 «Про затвердження Правил користування електричною енергією» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96;

20) Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19.10.2012р. № 343 «Про затвердження Правил приєднання до теплових мереж»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1856-12;

21) Постанова НКРЕП від 22.03.2017р. № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17;

22) Постанова НКРЕП від 06.04.2017р. № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0491874-17;

23) Постанова НКРЕП від 31.05.2017р. № 717 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0717874-17;

24) Постанова НКРЕП від 31.08.2017р. № 1059 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1059874-17;

25) Постанова НКРЕП від 15.10.2015 № 2585 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-15;

26) Постанова НКРЕП від 10.10.2017 № 1223 «Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1223874-17;

27) Постанова НКРЕП від 11.05.2017р. № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0624874-17;

28) Постанова НКРЕП від 31.03.2016р. № 528 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0993-16;

29) Постанова НКРЕП від 31.03.2016р. № 528 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0992-16;

30) Постанова НКРЕП від 27.07.2017р. № 964 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0964874-17;

31) Постанова НКРЕП від 27.07.2017р. № 967 «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання»: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0967874-17;

32) Постанова НКРЕП від 01.08.2017р. № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0991874-17;

33) Постанова НКРЕП від 31.08.2017р. № 1059 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1059874-17;

34) Постанова НКРЕП від 23.03.2018р. № 361 «Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0361874-18;

35) Постанова НКРЕП від 14.06.2018р. № 428 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18;

36) Постанова НКРЕП від 21.06.2018р. № 523 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0523874-18;

37) Постанова НКРЕП від 05.02.2019р. № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0156874-19?lang=ru;

38) Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р. № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15;

39) Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF.